De Stagestraat®

In de Stagestraat® doen jongeren, herintreders en statushouders werkervaring op bij ondernemers in de groot- en detailhandel, dienstverlening en creatieve industrie. Het idee erachter? Voordeel voor alle partijen: werkzoekenden, ondernemers en gemeente!

Jongere, herintreder of statushouder met recht op een uitkering en zonder werk?
Loop stage bij één of meerdere ondernemers en doe praktijkervaring op, vergroot je netwerk én je kansen op een passende baan.

Ondernemer in een winkelgebied of op een bedrijventerrein?
Haal extra handjes en kennis in huis en onderneem maatschappelijk verantwoord door gemotiveerde lokale werkzoekenden bij jou ervaring op te laten doen.

Beleidsmaker op zoek naar een concrete opstap voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Geef je cliënt een goede kans op passend werk, versterk het lokale leef- en ondernemingsklimaat en voorkom terugval door 1-op-1 matching en begeleiding.

Wat

De Stagestraat® matcht behoeften van ondernemers en werkzoekenden en ondersteunt gemeenten in het terugdringen van werkloosheid.

Simpel gezegd: we maken van een vraag naar flexibele extra inzet een kans om werkervaring op te doen en een baan te vinden.

Normaal gesproken niet ingewikkeld zou je zeggen. Maar wel als je bijvoorbeeld een drukke zaak hebt en mensen die moeilijk aan het werk komen een kans wilt bieden. Waar begin je? Of wanneer je net in Nederland bent en de taal nog niet goed spreekt, heel lang niet meer hebt gewerkt of zonder diploma van school bent gegaan. Meedoen als ondernemer is heel eenvoudig en kan al met 10 deelnemers. Meedoen als werkzoekende kan als je in de buurt woont van een Stagestraat® én je klantmanager akkoord is met je deelname (wanneer je als werkzoekende bij de gemeente bent ingeschreven). En alle andere rompslomp… die regelen wij voor je.

Hoe

Hoe werkt het in de Stagestraat® en wie doet wat?

 • De dagelijkse leiding is in handen van een lokale Stagestraat®-projectleider. Hij of zij ontwikkelt, faciliteert, organiseert, controleert en borgt alle activiteiten die nodig zijn om de Stagestraat® goed te laten draaien.
 • De gemeente, het stadsdeel of een ketenpartner selecteert de werkzoekenden. De begeleider, klantmanager of jobcoach beoordeelt de motivatie en geschiktheid van potentiële deelnemers en stelt ze voor aan de Stagestraat®-projectleider.
 • De projectleider Stagestraat® matcht de werkzoekenden met de vacatures en de ondernemers.
 • De ondernemers in de Stagestraat® bieden gedurende 6 maanden, gemiddeld 4 dagen per week een werkervaringsplaats én coaching/begeleiding van de werkzoekenden.
 • De werkzoekende loopt minimaal 3 en maximaal 6 maanden aaneengesloten  stage op 1 plek. Na 3 maanden is het mogelijk om te rouleren en bij een nieuwe ondernemer weer andere praktijkervaring opdoen. Gemiddeld gaat het om 4 dagen per week. Werkzoekenden kunnen in de resterende tijd solliciteren en/of een opleiding volgen.

Wie

Wie kan er deelnemen aan de Stagestraat?

 • Jongeren, herintreders en statushouders vanaf 18 jaar met een WWB-, Wajong- of WIA-uitkering
 • Jongeren vanaf 18 jaar, zonder startkwalificatie, zonder recht op een uitkering en zonder relatie met de gemeente of een ketenpartner
 • Statushouders en vergunninghouders, dat wil zeggen: vluchtelingen en asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen en ‘vrij arbeid’ mogen verrichten
 • Ondernemers met een eigen winkel, franchise, ketenfiliaal, horecazaak of groothandel en dienstverleners (gezondheidszorg, financieel, IT, creatieve industrie etc.) met een vestiging in een winkelgebied of op een bedrijventerrein

Voordelen

Wat levert deelnemen aan de Stagestraat® mij op?

Jongere, herintreder of statushouder met recht op een uitkering en zonder werk?

 • Doe met goede begeleiding relevante werkervaring op bij dynamische en professionele bedrijven
 • Vergroot je toekomstige kansen op de arbeidsmarkt, je taalkennis en je zakelijke netwerk
 • Ontvang  – indien toegestaan binnen je uitkeringsvoorwaarden – een waarderingsbijdrage van € 500,- voor het gehele traject van 6 maanden

Ondernemer in een winkelgebied of op een bedrijventerrein?

 • Vul (tijdelijke) werkervaringplekken flexibel & zonder administratieve rompslomp in
 • Doe je voordeel met een frisse blik ‘van buiten’ en geef concreet invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Beschik gedurende 3 tot 6 maanden over betaalbare en additionele inzet in je zaak

Beleidsmedewerker in een gemeente met een hoge werkloosheid of een flinke taakstelling met betrekking tot statushouders?

 • Help cliënten op maat aan een krachtige opstap naar passend werk
 • Profiteer van de ondernemersnetwerken van de Stagestraat®
 • Versterk de lokale economie in winkelgebieden en vergroot de leefbaarheid van straten en wijken
 • Stimuleer de samenwerking tussen ondernemers(collectieven), werkgevers en partijen die zich met de aanpak van (jeugd)werkloosheid en -participatie bezighouden

Rondkijken in de Stagestraat®?

Een dagje op pad met..

Stagestraat® Buitenruimte Zuid

U in de wijk (RTV Utrecht)

Stagestraat® Overvecht

Partners