Nieuws

Stagestraat® rondt af met klinkende cijfers

Na 5 succesvolle jaren waarin 200 ondernemers en bijna 300 werkzoekenden met elkaar kennismaakten in Stagestraat®, houdt het project dit jaar op te bestaan. Door de dalende jeugdwerkloosheid en de ontwikkeling van nieuw beleid in veel gemeenten, zijn zowel de instroom van nieuwe kandidaten als lokale taakstellingen anno 2018 niet meer toereikend voor de Stagestraat®.

‘Het idee in 2013 achter de Stagestraat® was heel eenvoudig en bleek zeer effectief. Jongeren, herintreders en statushouders doen kennis en werkervaring op bij ondernemers in de groot- en detailhandel, dienstverlening en creatieve industrie. Dit deden we samen met belangrijke partners waaronder de gemeente, vele organisaties op gebied van werkloosheid en de ondernemers. Met als gemeenschappelijk doel: de (jeugd)werkloosheid terugdringen, ondernemers ondersteunen in hun vraag naar personeel en gemeenten handvatten bieden bij de uitvoering van hun taken’, vertelt projectmanager Peggy Smulders.

Samenhang

‘Deze samenhang betekent automatisch dat als de behoefte verandert van één of meer van de partijen, we ook opnieuw kijken naar het nut en de noodzaak van de Stagestraat®.’ Daaruit volgde deze zomer de conclusie dat het merendeel van de aanleidingen om de Stagestraat® op te richten, is opgelost of verdwenen. Een positieve constatering die ook ruimte biedt om ‘weer na te denken over nieuwe instrumenten om de problemen van nu gezamenlijk aan te pakken.’

Resultaten

De Stagestraat® is actief geweest in 19 winkelgebieden en bedrijventerreinen in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Waalwijk. In totaal participeerden 200 ondernemers en 293 werkzoekenden, waaronder veel jongeren en mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Na de kennismakingsgesprekken ontstonden 132 succesvolle matches, waarvan ruim 40% uitstroomde naar een betaalde functie of een opleiding. Een resultaat om trots op te zijn!

Dank

Het team van de Stagestraat kijkt met veel plezier terug op een prachtige tijd. De vele verrassende verbindingen, samenwerkingen, mooie persoonlijke verhalen, waardevolle ontmoetingen en vooral de betrokkenheid van de vele ondernemers en het groeiende geloof in zichzelf en enthousiasme van de werkzoekenden laten een onuitwisbare indruk en een schat aan verhalen achter.

 

De Stagestraat® bedankt alle partners, ondernemers, kandidaten, gemeenten en overige betrokkenen voor alle inzet!